Battery-Resistor Circuit Simulation Homework III


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Battery-Resistor Circuit Simulation Homework III
Mô tả This is another multiple-part single question homework from CU Boulder's PHYS1020 class facilitated by the Battery-Resistor simulation. Please email [email protected] if you are a teacher and would like a solution key.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Homework
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá 1020, 2, III, battery, battery-resistor, circuit, homework, phys1020, resistor, simulation
Mô phỏng Mạch điện Pin - Điện trở


Tác giả Kathy Perkins, Carl Wieman
Trường / Tổ chức University of Colorado
Ngày đăng ký 03/08/2008
Ngày cập nhật 08/01/2011