Pendulum Lab Learning Goals by design team (Inquiry Based)


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Pendulum Lab Learning Goals by design team (Inquiry Based)
Mô tả These are the goals that we had in mind as we designed the sim. You may think of other ideas. If you would like to write your ideas in the comments section, it would be great!!
Chủ đề Toán, Vật lý
Cấp độ Khác
Loại Khác
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá gravity, pendulum, period, phet activity
Mô phỏng Phòng thí nghiệm Con lắc đơn


Tác giả Trish Loeblein, Mike Dubson
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 20/07/2008
Ngày cập nhật 07/07/2013