pH Learning Goals by developement team (Inquiry Based)


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề pH Learning Goals by developement team (Inquiry Based)
Mô tả These are the learning goals that the simulation team used to help design pH Scale Java version. Many apply to the HTML5 version
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Khác
Loại Khác
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá objectives, pH, phet activity
Mô phỏng Thang đo pH (HTML5), Thang đo pH


Tác giả Trish Loeblein, Laurie Langdon
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 25/07/2008
Ngày cập nhật 02/09/2015