Ladybug Revolution activity: Exploring rotational motion (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Ladybug Revolution activity: Exploring rotational motion (Inquiry Based)
Mô tả This is an inquiry lab that follows the PhET activity guidelines. Learning Goals: Students will be able to explain some of the variables for rotational motion by describing the motion of a bug on a turning platform; describe how the bug's position on the turning platform affects these variables.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Concept questions, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá angular, graph, motion, periodic, phet activity, rotation, vector
Mô phỏng Chuyển động tròn của Bọ rùa


Tác giả Trish Loeblein
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 13/12/2007
Ngày cập nhật 24/02/2014