Stern Gerlach clicker questions Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Stern Gerlach clicker questions
Mô tả These lecture notes include concept questions on the basic ideas of the Stern Gerlach experiment. The powerpoint includes animations of various experiments, which can be supplemented by demonstrating the same experiments with the Stern Gerlach simulation. These questions could also be used as homework, asking students to use the simulation to confirm their answers. These questions were developed for use in a sophomore level modern physics course. For more details about the course, please see: http://per.colorado.edu/modern. Please email phethelp@colorado.edu if you are a teacher and would like a solution key.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Cao cấp, Cao đẳng - Nhập môn
Loại Câu hỏi củng cố
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Stern Gerlach experiment, magnets, phet activity, spin
Mô phỏng Thí nghiệm Stern-Gerlach


Tác giả Sam McKagan, Kathy Perkins, Carl Wieman, and Noah Finkelstein
Email liên lạc sam.mckagan@gmail.com
Trường / Tổ chức University of Colorado
Ngày đăng ký 26/09/2007
Ngày cập nhật 09/01/2011