Discovering Newton's Second Law Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Discovering Newton's Second Law
Mô tả After an introduction t Newton's first law I had kids use the Motion in 1D simulation to come up with his second law on their own.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học PT
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Algebra, Equations
Mô phỏng Các lực trên 1 trục tọa độ


Tác giả Patricia Martinez
Email liên lạc pmartinez@greeleyschools.org
Trường / Tổ chức Greeley Central High
Ngày đăng ký 13/11/2006
Ngày cập nhật 31/01/2009