Reflection and Interference of Waves


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Reflection and Interference of Waves
Mô tả An activity to be included as part of a lab activity using a slinky to learn the properties of waves. Students first explore reflection of waves at a boundary for different boundary conditions. They then explore interference patterns formed for single pulses of sound waves and then continuous soundwaves.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Sound, Waves
Mô phỏng Sóng âm, Sóng trên một sợi dây


Tác giả Paul Williams, Myra West
Trường / Tổ chức Austin Community College
Ngày đăng ký 23/07/2006
Ngày cập nhật 05/01/2009