Understanding the Photoelectric Effect Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Understanding the Photoelectric Effect
Mô tả This is a homework activity designed to help students understand how the photoelectric effect experiment works and why a photon model of light is necessary to explain the results. It was developed to be used in a sophomore level modern physics class, after lecture instruction on the photoelectric effect. For more details about the course, please see: http://per.colorado.edu/modern. This activity was used in a course where questions were constrained to being multiple choice or numeric for computer grading, so it is not as inquiry based.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Cao cấp, Cao đẳng - Nhập môn
Loại Bài tập về nhà
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Quantum Mechanics, current, field, phet activity, photon, quantum
Mô phỏng Hiệu ứng Quang điện


Tác giả Sam McKagan, Kathy Perkins, and Carl Wieman
Email liên lạc sam.mckagan@gmail.com
Trường / Tổ chức University of Colorado
Ngày đăng ký 23/07/2006
Ngày cập nhật 20/04/2010