Introduction to Discharge Lamps Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Introduction to Discharge Lamps
Mô tả This is a homework activity that designed to help students understand how a discharge lamp works and how energy is transferred in each process involved in a discharge lamps. It was developed to be used in a modern physics class, after lecture instruction on atomic transitions and discharge lamps. For more details about the course, please see: http://per.colorado.edu/modern. This activity was used in a course where questions were constrained to being multiple choice or numeric for computer grading, so it is not as inquiry based.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Cao cấp, Cao đẳng - Nhập môn
Loại Bài tập về nhà
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Real-world Applications, atom, energy, light, phet activity, photon, radiation
Mô phỏng Đèn neon và đèn phóng điện


Tác giả Sam McKagan, Kathy Perkins and Carl Wieman
Email liên lạc sam.mckagan@gmail.com
Trường / Tổ chức University of Colorado
Ngày đăng ký 23/07/2006
Ngày cập nhật 19/05/2015