Forces in 1 Dimension


Download Bütün dosyaları sıkıştırılmış bir zip arşivi olarak indirebilirsiniz


Başlık Forces in 1 Dimension
Açıklama Uses Newton's Second Law, emphasizing graphical analysis, free-body diagrams, net force, and static friction. Adapted from Sarah Stanhope's 1/27/11 lab, "Forces in 1 and 2 Dimensions".
Süre 60 dakika
Dahil Edilen Yanıtlar Hayır
Dil İngilizce
Anahtar Kelimeler 2nd law, Acceleration, F=ma, F = ma, Free-body, Friction, Frictionless, Graphical Analysis, Net Force, Newton's, Newtons, Normal force, Position, Prediction, Sarah Stanhope, Static, Time, Velocity, diagram, free body, graph, graphing motion, second law, weight
Simülasyon(lar) Kuvvetler (Tek Boyutlu)


Yazar(lar) Adam Miller
Okul / Kurum Western Michigan University
Gönderildiği tarih 16.10.2013
Güncellendiği tarih 16.10.2013