Forces in 1 Dimension


Download Alternatiivina võite laadida alla kõik failid korraga kokkupakitult.


Pealkiri Forces in 1 Dimension
Kirjeldus Uses Newton's Second Law, emphasizing graphical analysis, free-body diagrams, net force, and static friction. Adapted from Sarah Stanhope's 1/27/11 lab, "Forces in 1 and 2 Dimensions".
Kestus 60 minutit
Koos vastustega Ei
Keel inglise
Võtmesõnad 2nd law, Acceleration, F=ma, F = ma, Free-body, Friction, Frictionless, Graphical Analysis, Net Force, Newton's, Newtons, Normal force, Position, Prediction, Sarah Stanhope, Static, Time, Velocity, diagram, free body, graph, graphing motion, second law, weight
Simulatsioonid jõud-1d


Autorid Adam Miller
Kool / Organisatsioon Western Michigan University
Sisestatud 16.10.13
Uuendatud 16.10.13