Forces in 1 Dimension


Download Stáhnout všechny soubory jako komprimovaný archiv ZIP.


Název Forces in 1 Dimension
Popis Uses Newton's Second Law, emphasizing graphical analysis, free-body diagrams, net force, and static friction. Adapted from Sarah Stanhope's 1/27/11 lab, "Forces in 1 and 2 Dimensions".
Trvání 60 minuty
Včetně odpovědi Ne
Jazyk English
Klíčová slova 2nd law, Acceleration, F=ma, F = ma, Free-body, Friction, Frictionless, Graphical Analysis, Net Force, Newton's, Newtons, Normal force, Position, Prediction, Sarah Stanhope, Static, Time, Velocity, diagram, free body, graph, graphing motion, second law, weight
Simulace Síla na jedné přímce


Autor(ři) Adam Miller
Škola / Organizace Western Michigan University
Datum vložení 16.10.13
Datum aktualizace 16.10.13