Forces in 1 Dimension


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Forces in 1 Dimension
Popis Uses Newton's Second Law, emphasizing graphical analysis, free-body diagrams, net force, and static friction. Adapted from Sarah Stanhope's 1/27/11 lab, "Forces in 1 and 2 Dimensions".
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová 2nd law, Acceleration, F=ma, F = ma, Free-body, Friction, Frictionless, Graphical Analysis, Net Force, Newton's, Newtons, Normal force, Position, Prediction, Sarah Stanhope, Static, Time, Velocity, diagram, free body, graph, graphing motion, second law, weight
Simulácia Sila-1d


Autor(i) Adam Miller
Škola / Organizácia Western Michigan University
Dátum odoslania 16.10.2013
Dátum aktualizácie 16.10.2013