Maori (Maori)

- HTML Hangaia he Horahanga (HTML5) Download Run now
- HTML Meka Matua (HTML5) Download Run now
การดุลสมการเคมี (HTML5) HTML Te Whakatautika i Ngā Whārite Matū (HTML5) Download Run now
บัลลูนกับการลอยตัว Java Poihau & Rewanga Download Run now
วงจรแบตเตอรี่และตัวต้านทาน Java Ara-Iahiko Pūhiko/Parenga-iahiko Download Run now
ปฏิบัติการทดลองกฏของเบียร์ (HTML5) HTML Taiwhanga mō te Ture Beer (HTML5) Download Run now
แสงที่หักเห (HTML5) HTML Te Piko o te Aho (HTML5) Download Run now
สร้างอะตอม (HTML5) HTML Waihangatia he Ngota (HTML5) Download Run now
สร้างอะตอม Java Hangaia tētahi Ngota Download Run now
- HTML Hihiko, Papahiko, Papa-autō (HTML5) Download Run now
ชุดการทดลองวิทยาศาตร์ วงไฟฟ้า สหรับเเด็ก Java Huinga Waihanga Ara Iahiko (AC + DC) Download Run now
การทดลองวิทยาศาสตร์เสมือนจริง วงจรไฟฟ้าKit (AC + DC), Java Huinga Waihanga Ara Iahiko (AC + DC), Taiwhanga Mariko Download Run now
ชุดเครื่องมือต่อวงจรไฟฟ้า: กระแสตรง (HTML5) HTML Circuit Construction Kit: DC (HTML5) Download Run now
ชุดวงจรไฟฟ้าสำหรับเด็ก Java Huinga Waihanga Ara Iahiko (DC Anake) Download Run now
- HTML Te Kete Waihanga Ara Iahiko DC - Taiwhanga Mariko  (HTML5) Download Run now
การทดลองวิทยาศาสตร์เสมือนจริง วงจรไฟฟ้ากระแสตรง Java Huinga Waihanga Ara Iahiko (DC Anake), Taiwhanga Mariko Download Run now
การมองแสงสี (HTML5) HTML Pohewa Tae (HTML5) Download Run now
การรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย Java Te kai me te whakapakari Download Run now
รูปแบบและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน Java He Momo, Hurihanga Pūngao Download Run now
- HTML Whakawhitiwhiti Whārite (HTML5) Download Run now
กฏของฟาราเดย์ (HTML5) HTML Te Ture a Faraday (HTML5) Download Run now
แรงและการเคลื่อนที่ Java Tōpana me te Nekehanga Download Run now
แรงและการเคลื่อนที่: พื้นฐาน (HTML5) HTML Ngā Tōpana me te Nekehanga: Hei Tīmatanga (HTML5) Download Run now
- HTML Pūtaurite Hautau (HTML5) Download Run now
แรงเสียดทาน (HTML5) HTML Waku (HTML5) Download Run now
คุณสมบัติของแก๊ส Java Āhuatanga Haurehu Download Run now
- HTML He Kauwhata Rārangi (HTML5) Download Run now
- HTML Te Rōnaki me te Pūtahi Kauwhata (HTML5) Download Run now
- HTML Te Tō ā-papa me ngā Amio (HTML5) Download Run now
กฏของ Hooke (HTML5) HTML Te Ture a Hooke (HTML5) Download Run now
ไอโซโทป และมวลอะตอม Java Kanoirite me te Tau Karihi o te Ngota Download Run now
Molecule Shapes (HTML5) HTML Molecule Shapes (HTML5) Download Run now
รูปร่างโมเลกุล: พื้นฐาน (HTML5) HTML He Āhua Rāpoi Ngota: Hei Tīmatanga (HTML5) Download Run now
เซลล์ประสาท (HTML5) HTML Pūtau Io (HTML5) Download Run now
กฏของโอห์ม (HTML5) HTML Te Ture a Ohm (HTML5) Download Run now
ค่า pH Java āwhata pH Download Run now
การแปรสัณฐานแผ่นธรณีภาค Java Nekehanga Papaneke Download Run now
พื้นเอียง: แรงและการเคลื่อนที่ Java Auhekenga: Tōpana me te Neke Download Run now
- HTML parenga iahiko o tētahi waea (HTML5) Download Run now
ปฎิกริยาย้อนกลับ Java Tauhohe Download Run now
สถานะของสสาร (HTML5) HTML Ngā Tūāhua Matū (HTML5) Download Run now
- HTML Tawhio Pākoki (HTML5) Download Run now

สถานการณ์จำลองที่ยังไม่ได้แปลเป็นภาษาMaori

สถานการณ์จำลองที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของ PhET สามารถถูกแปลภาษาได้โดยใช้ PhET Translation Utility.