Maori (Maori)

Graditelj površine (HTML5) HTML Hangaia he Horahanga (HTML5) Download Run now
Aritmetika (HTML5) HTML Meka Matua (HTML5) Download Run now
Izjednačavanje kemijskih jednadžbi (HTML5) HTML Te Whakatautika i Ngā Whārite Matū (HTML5) Download Run now
Plinski Zakoni Java Poihau & Rewanga Download Run now
Jednostavni strujni krug Java Ara-Iahiko Pūhiko/Parenga-iahiko Download Run now
- HTML Taiwhanga mō te Ture Beer (HTML5) Download Run now
Lom svjetlosti (HTML5) HTML Te Piko o te Aho (HTML5) Download Run now
Napravi atom (HTML5) HTML Waihangatia he Ngota (HTML5) Download Run now
Napravi atom Java Hangaia tētahi Ngota Download Run now
- HTML Hihiko, Papahiko, Papa-autō (HTML5) Download Run now
Dizajniranje srujnih krugova Java Huinga Waihanga Ara Iahiko (AC + DC) Download Run now
Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab Java Huinga Waihanga Ara Iahiko (AC + DC), Taiwhanga Mariko Download Run now
Dizajniranje strujnih krugova (HTML5) HTML Circuit Construction Kit: DC (HTML5) Download Run now
Dizajniranje srujnih krugova (samo DC) Java Huinga Waihanga Ara Iahiko (DC Anake) Download Run now
Dizajniranje strujnih krugova-virtualni laboratorij (HTML5) HTML Te Kete Waihanga Ara Iahiko DC - Taiwhanga Mariko  (HTML5) Download Run now
Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab Java Huinga Waihanga Ara Iahiko (DC Anake), Taiwhanga Mariko Download Run now
Kako vidimo boje? (HTML5) HTML Pohewa Tae (HTML5) Download Run now
- Java Te kai me te whakapakari Download Run now
Oblici energije i energetske promjene Java He Momo, Hurihanga Pūngao Download Run now
Algebarski izrazi (HTML5) HTML Whakawhitiwhiti Whārite (HTML5) Download Run now
Faradayev zakon (HTML5) HTML Te Ture a Faraday (HTML5) Download Run now
Forces and Motion Java Tōpana me te Nekehanga Download Run now
Sile i gibanje: Osnove (HTML5) HTML Ngā Tōpana me te Nekehanga: Hei Tīmatanga (HTML5) Download Run now
Pridruži razlomke (HTML5) HTML Pūtaurite Hautau (HTML5) Download Run now
Trenje (HTML5) HTML Waku (HTML5) Download Run now
Svojstva Plinova Java Āhuatanga Haurehu Download Run now
- HTML He Kauwhata Rārangi (HTML5) Download Run now
- HTML Te Rōnaki me te Pūtahi Kauwhata (HTML5) Download Run now
Gravitacija i orbita (HTML5) HTML Te Tō ā-papa me ngā Amio (HTML5) Download Run now
Hookov zakon (HTML5) HTML Te Ture a Hooke (HTML5) Download Run now
Izotopi i Atomska Masa Java Kanoirite me te Tau Karihi o te Ngota Download Run now
- HTML Molecule Shapes (HTML5) Download Run now
- HTML He Āhua Rāpoi Ngota: Hei Tīmatanga (HTML5) Download Run now
- HTML Pūtau Io (HTML5) Download Run now
Ohmov Zakon (HTML5) HTML Te Ture a Ohm (HTML5) Download Run now
pH Java āwhata pH Download Run now
- Java Nekehanga Papaneke Download Run now
Ramp: Forces and Motion Java Auhekenga: Tōpana me te Neke Download Run now
Električna otpornost vodiča (HTML5) HTML parenga iahiko o tētahi waea (HTML5) Download Run now
Reverzibilan proces Java Tauhohe Download Run now
Agregatna stanja (HTML5) HTML Ngā Tūāhua Matū (HTML5) Download Run now
Trig Tour (HTML5) HTML Tawhio Pākoki (HTML5) Download Run now

Simulacije koje još nisu prevedene na Maori

Preostale simulacije mogu biti prevedene koristeći PhET prevoditeljski alat.