คลื่นในเส้นเชือก

คลื่นในเส้นเชือก หน้าจอของสถานการณ์จำลอง ดาวน์โหลด ฝัง (embed) ไว้ที่อื่น
 • คลื่น
 • ความถี่
 • แอมพลิจูด
Flash Logo สถานการณ์จำลองต้นฉบับและการแปลภาษา

เนื้อหา

 • คลื่น
 • ความถี่
 • แอมพลิจูด
 • การทำให้หน่วง

คำอธิบาย

สังเกตการสั่นของเส้นเชือกในลักษณะที่เป็นภาพช้า แกว่งปลายเส้นเชือกเพื่อทำให้เกิดคลื่น ปรับค่าความถี่และแอมพลิจูดของเครื่องออสซิลเลเตอร์ ปรับค่าความหน่วงและความตึง ส่วนปลายของเส้นเชือกสามารถถูกตรึง ให้เป็นปลายปิด หรือให้เป็นปลายเปิดได้

ตัวอย่างจุดประสงค์การเรียนรู้

 • อภิปรายคุณสมบัติของคลื่นโดยใช้คำศัพท์สามัญ
 • ทำนายพฤิตกรรมของคลื่นเมื่อเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางต่างชนิดกัน

Standards Alignment

Common Core - Math

HSF-TF.B.5
Choose trigonometric functions to model periodic phenomena with specified amplitude, frequency, and midline.*
เวอร์ชัน 1.1.22

ข้อมูลเชิงเทคนิคสำหรับครู

ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF) คู่มือสำหรับครูผู้สอน (pdf) ที่มีรายละเอียดของเทคนิคพิเศษในการใช้งานสถานการณ์จำลองเพื่อการจัดการเรียนรู้ (นำเสนอโดยทีมงาน PhET) ( PDF ).

วิดีโอตั้งต้น

กรุณาลงทะเบียนเพื่อที่จะดูวิดีโอตั้งต้น

กิจกรรมที่ถูกส่งมาโดยครูผู้สอน

Waves on a String (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ม.ต้น
ปรนัย
การบ้าน
การสาธิต
ปฏิบัติการทดลอง
Remote
ฟิสิกส์
คณิตศาสตร์
Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปรนัย ฟิสิกส์
Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
การสาธิต
ฟิสิกส์
Wave unit (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง
การสาธิต
ฟิสิกส์
EM wave analogy tutorial การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Noah Podolefksy อุดมศึกษา-บทนำ ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Wave demonstrations: water, sound, light (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
การสาธิต
คำถามเชิงแนวคิด
ฟิสิกส์
Wave clicker questions (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
คำถามเชิงแนวคิด ฟิสิกส์
Speed of a Wave NGSS aligned การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Susie Dykstra ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Waves on a String HTML5 PreAP Lesson การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Elyse Zimmer ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Sound and Wave Basics การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Dr. Wendy Adams and the Acoustical Society ม.ต้น
อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
การบ้าน ฟิสิกส์
Serie de Labs virtuales de Ondas ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein (traducción de Diana López) ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ปฏิบัติการทดลอง
Remote
การบ้าน
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López ม.ปลาย
ม.ต้น
อื่นๆ ชีววิทยา
เคมี
คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
อื่นๆ คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
เคมี
PRIMARIA: Alineación con programas de la SEP México (2011 y 2017) ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López K-5
ม.ต้น
ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
การสาธิต
การบ้าน
อภิปรายแลกเปลี่ยน
คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
ดาราศาสตร์
เคมี
Preguntas de razonamiento para todas las simulaciones HTML5 ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López บัณฑิตศึกษา
K-5
อุดมศึกษา-ขั้นสูง
ม.ปลาย
ม.ต้น
อุดมศึกษา-บทนำ
อภิปรายแลกเปลี่ยน
การบ้าน
ดาราศาสตร์
เคมี
ฟิสิกส์
คณิตศาสตร์
Alignment of PhET sims with NGSS ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein updated by Diana López ม.ต้น
ม.ปลาย
อื่นๆ ชีววิทยา
ฟิสิกส์
เคมี
วิทยาศาสตร์โลก
How do PhET simulations fit in my middle school program? ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Sarah Borenstein ม.ต้น อื่นๆ วิทยาศาสตร์โลก
ชีววิทยา
เคมี
ฟิสิกส์
Brzina vala Karmen Prugovečki ม.ต้น ชี้แนะ ฟิสิกส์
大一物理引導式自我發現 (中文/英文): 干涉和衍射 Janet Chen (陳衫豫), Charity Grace White (白愛恩), Jonathon David White (白小明 อุดมศึกษา-บทนำ ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
Remote
ฟิสิกส์
大一物理引導式自我發現 (中文/英文): 波浪介紹 Janet Chen (陳衫豫), Charity Grace White (白愛恩), Jonathon David White (白小明) อุดมศึกษา-บทนำ Remote
ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Siimulação PhET_Guia de Exploração_Onda numa corda Teresinha Patrício ม.ต้น ปรนัย
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Atividade: Vales, Cristas e Ciclos Lisboa Coutinho ม.ปลาย
ม.ต้น
อุดมศึกษา-บทนำ
ชี้แนะ ฟิสิกส์
Velocidade do Pulso de Onda no "Wave on a String (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ม.ปลาย
อื่นๆ
ม.ต้น
อื่นๆ
ชี้แนะ
การบ้าน
อื่นๆ
ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์โลก
คณิตศาสตร์
Ondas Mecânicas (em corda) no "Wave on a String (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ม.ต้น
อื่นๆ
ม.ปลาย
อื่นๆ
การบ้าน
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์โลก
อื่นๆ
คณิตศาสตร์
Stehende Wellen mit der Simulation Seilwelle erforschen Vroni Retzer ม.ปลาย ชี้แนะ ฟิสิกส์
Hoja de predicciones Heriberto Cota V. อุดมศึกษา-บทนำ Remote อื่นๆ
ฟิสิกส์
Laboratorio de ondas Walter Manuel Trujillo Yaipen ม.ปลาย
ม.ต้น
อุดมศึกษา-บทนำ
อื่นๆ
อื่นๆ เคมี
วิทยาศาสตร์โลก
ดาราศาสตร์
อื่นๆ
UNIDAD 1 S3 L1 MOVIMIENTO ONDULATORIO (ONDAS MECÁNICAS) FRANCISCO CRUZ CANTU ม.ปลาย การบ้าน
ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Guia katherine vergara ม.ต้น ชี้แนะ ฟิสิกส์
Waves on a String Matthew Montamat ม.ต้น
ม.ปลาย
Remote
การบ้าน
ชี้แนะ
การสาธิต
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Properties of Waves Patrice Edwards ม.ปลาย
อื่นๆ
อุดมศึกษา-ขั้นสูง
ม.ต้น
อุดมศึกษา-บทนำ
การบ้าน
อื่นๆ
ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
อื่นๆ
วิทยาศาสตร์โลก
Waves on a String Lab Joe Cossette ม.ต้น
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
Remote
ฟิสิกส์
Properties of Waves and Wave Speed Steve Kirsche ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Guided Discovery (Chinese/English) for Freshman University Physics: 6. Wave Interference Janet Chen (陳衫豫), Charity Grace White (白愛恩), Jonathon David White (白小明 อุดมศึกษา-บทนำ ชี้แนะ
Remote
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Guided Discovery (Chinese/English) for Freshman University Physics: 5. Introduction to Waves Janet Chen (陳衫豫), Charity Grace White (白愛恩), Jonathon David White (白小明) อุดมศึกษา-บทนำ ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
Remote
ฟิสิกส์
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer ม.ต้น
ม.ปลาย
อื่นๆ เคมี
ฟิสิกส์
ชีววิทยา
Wave on a String, No End, Pre/In/Post-Class Worksheet Solmaz Khodaeifaal ม.ต้น
ม.ปลาย
การบ้าน
การสาธิต
ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Speed of a Mechanical Wave Ferdinand Bautista ม.ปลาย
ม.ต้น
ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Properties of Waves Virtual Lab Amy Mattes ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Guided Discovery for Waves on a String Don Loving อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ต้น
ม.ปลาย
ชี้แนะ
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani ม.ปลาย อื่นๆ ฟิสิกส์
Properties of Waves - Lab Guide Ryan Aman ม.ต้น ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Waves on a String and Wave Interference Virtual Labs Jennifer Hamilton ม.ต้น
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Waves on a string Jason Mcclurg อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Activity: Wave on a String Aaron Keller ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ต้น
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
เคมี
ฟิสิกส์
ดาราศาสตร์
Speed of Wave Investigation David Garza ม.ต้น
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Wave Properties and Interactions Lab Manual Fatih Gozuacik ม.ต้น
ม.ปลาย
ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Waves on a String AP1 Sarah Cunningham ม.ปลาย ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Energy waves digital lab Martin Hofkamp ม.ต้น
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
ฟิสิกส์
PHET Digtial Wave Lab Martin Hofkamp K-5
ม.ต้น
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
ฟิสิกส์
Standing Waves Lab Kristin Mandsager ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Wave Interference Shawna Carter ม.ปลาย
ม.ต้น
ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Waves on a String Charlotte Daniell ม.ปลาย การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Lab- Wave Simulation Kyle Bracchi ม.ต้น ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Wave Investigation Chuck Faber ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Experiment to determine relationship between wavelength, frequency and speed Mark Wilson ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Wave Basics for Middle Schoolers Megan Elmore ม.ต้น ชี้แนะ ฟิสิกส์
Waves on a string Kim Diate and Jovelyn Ysa-al ม.ปลาย การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Types of Waves and its Parts Arnold Centural Jr. and Mark Anduyan อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Percobaan gelombang pada tali khairul jalil ม.ปลาย
ม.ต้น
ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์

ภาษา Download or Run Tips
Albanian All shqip Download Run now Vala në një Sustë
Arabic All العربية Download Run now موجة على وتر
Arabic (ซาอุดิอาระเบีย) All العربية (السعودية) Download Run now موجة على وتر
Azerbaijani All Azerbaijani Download Run now Naqildə yaranan rəqslər
Basque All Euskara Download Run now Uhina soka batean
Belarusian All беларускі Download Run now Хвалі ў струне
Bosnian All Bosanski Download Run now Talas na žici
Brazilian Portuguese All português (Brasil) Download Run now Onda em Corda ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Bulgarian All български Download Run now Разпространение на вълна
Catalan All català Download Run now Ona a una corda
Chinese - แบบดั้งเดิมหรือตัวเต็ม All 中文 (台灣) Download Run now Wave on a String_繩波
Chinese - แบบตัวย่อ All 中文 (中国) Download Run now 绳波
Croatian All hrvatski Download Run now Valovi na užetu
Czech All čeština Download Run now Vlnění na vlákně
Danish All Dansk Download Run now Stående bølge
Dutch All Nederlands Download Run now Golf op een koord
English All English Download Run now Wave on a String
Estonian All Eesti Download Run now Lainetus ahelas
Finnish All suomi Download Run now Aalto langassa
French All français Download Run now Onde sur une corde
Galician All Gallegan Download Run now Onda nunha corda
Georgian All ქართული Download Run now ტალღები სიმში
German All Deutsch Download Run now Seilwelle
Greek All Ελληνικά Download Run now Κύματα σε χορδή
Gujarati All Gujarati Download Run now દોરડા પર તરંગ- Pankajsid34
Hebrew All עברית Download Run now גלים על מיתר
Hindi All हिंदी Download Run now धागे पर तरंग  
Hungarian All magyar Download Run now Hullámzó gyöngyfüzér
Icelandic All íslenska Download Run now Bylgja á streng
Indonesian All Bahasa Indonesia Download Run now Gelombang Pada Tali
Irish All Gaeilge Download Run now Tonn ar Shreang
Italian All italiano Download Run now Onde sulla corda
Japanese All 日本語 Download Run now 弦を伝わる波
Kannada All Kannada Download Run now ದಾರದ ಮೇಲೆ ಅಲೆ
Kazakh All Kazakh Download Run now Тербеліс негізінде құралған механикалық толқындар
Khmer All Khmer Download Run now រលកលើខ្សែ
Korean All 한국어 Download Run now 줄의 파동
Latvian All Latviešu Download Run now Viļņa izplatīšanās auklā
Lithuanian All Lietuvių Download Run now Virvės bangos
Macedonian All македонски Download Run now Бранови на жица
Marathi All मराठी Download Run now दोरी वरील लाट
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Чавхдасны Долгион
Norwegian Bokmal All Norsk bokmål Download Run now Bølge på en tråd
Norwegian Nynorsk All Norwegian Nynorsk Download Run now Bølgje på ein tråd
Persian All فارسی Download Run now موج در ریسمان
Polish All polski Download Run now Fale na linie
Portuguese All português Download Run now Simulador de Onda numa Corda
Romanian All română Download Run now Unde in fire
Russian All русский Download Run now Волна из бус на нити
Serbian All Српски Download Run now ТАЛАС НА ЖИЦИ
Sinhalese All Sinhalese Download Run now තන්තුවක ඇතිවන තරංඟ
Slovak All Slovenčina Download Run now Vlnenie v rade bodov
Slovenian All Slovenščina Download Run now Valovanje na struni
Spanish All español Download Run now Onda en una cuerda ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Spanish (เปรู) All español (Perú) Download Run now Ondas en una cuerda
Spanish (เม็กซิโก) All español (México) Download Run now Onda en una cuerda ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Spanish (สเปน) All español (España) Download Run now Onda en una cuerda
Swedish All svenska Download Run now Vågor på ett rep
Tamil All Tamil Download Run now ஒரு சரம் மீது அலை
Telugu All Telugu Download Run now తంత్రి లో తరంగం
Tibetan All Tibetan Download Run now སྐུད་པ་ཞིག་གི་རླབས།
Turkish All Türkçe Download Run now Telde Dalga Hareketi
Turkmen All Turkmen Download Run now Simde bolan tolkun hadysasy
Ukrainian All українська Download Run now Хвилі в стрічці ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Sóng trên một sợi dây

HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

ทีมออกแบบ ส่วนประกอบที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ (Third-party Libraries) ขอบคุณ
 • Ariel Paul (lead)
 • Michael Dubson (lead, developer)
 • Jonathan Olson (developer)
 • Patricia Loeblein
 • Kathy Perkins
 • Amy Rouinfar
 • Sharon Siman-Tov (graphic arts)
 • almond-0.2.9.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • fontawesome-webfont-3.0.2.svg
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-2.4.1.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • Mobile Learner Labs