ტალღები სიმში - ტალღა | სიხშირე | ამპლიტუდა - PhET Interactive Simulations

ტალღები სიმში

ტალღები სიმში simulation

Topics

  • ტალღა
  • სიხშირე
  • ამპლიტუდა
  • Damping

Sample Learning Goals

  • Discuss wave properties using common vocabulary.
  • Predict the behavior of waves through varying medium and at reflective endpoints.

Standards Alignment

Common Core - Math

  • HSF-TF.B.5

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements