การรวมเวคเตอร์

การรวมเวคเตอร์ หน้าจอของสถานการณ์จำลอง  ดาวน์โหลด  ฝัง (embed) ไว้ที่อื่น
  • เวกเตอร์
  • การรวมเวกเตอร์

เนื้อหา

  • เวกเตอร์
  • การรวมเวกเตอร์

คำอธิบาย

เรียนรู้เกี่ยวกับการเพิ่มเวกเตอร์ โดยการลากเวคเตอร์ไปไว้บนกราฟแล้วเปลี่ยนแปลงค่าความยาวและมุมแล้วสังเกตดูผลรวม จากนั้นทั้งขนาด ค่ามุม และองค์ประกอบของแต่ละเวคเตอร์จะถูกแสดงผลไว้ในรูปแบบต่างๆ

ตัวอย่างจุดประสงค์การเรียนรู้

  • อธิบายสิ่งแสดงความรู้เกี่ยวกับเวคเตอร์โดยใช้คำอธิบายเชิงทั่วไป
  • เปลี่ยนรูปแบบของมุมของเวคเตอร์และองค์ประกอบย่อยต่างๆ

Standards Alignment

Common Core - Math

HSN-VM.A.1
(+) Recognize vector quantities as having both magnitude and direction. Represent vector quantities by directed line segments, and use appropriate symbols for vectors and their magnitudes (e.g., v, |v|, ||v||, v).
HSN-VM.A.2
(+) Find the components of a vector by subtracting the coordinates of an initial point from the coordinates of a terminal point.
HSN-VM.B.4
(+) Add and subtract vectors.
HSN-VM.B.4a
Add vectors end-to-end, component-wise, and by the parallelogram rule. Understand that the magnitude of a sum of two vectors is typically not the sum of the magnitudes.
HSN-VM.B.4b
Given two vectors in magnitude and direction form, determine the magnitude and direction of their sum.
เวอร์ชัน 2.02

ข้อมูลเชิงเทคนิคสำหรับครู

ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF) คู่มือสำหรับครูผู้สอน (pdf) ที่มีรายละเอียดของเทคนิคพิเศษในการใช้งานสถานการณ์จำลองเพื่อการจัดการเรียนรู้ (นำเสนอโดยทีมงาน PhET) ( PDF ).

กิจกรรมที่ถูกส่งมาโดยครูผู้สอน

Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปรนัย ฟิสิกส์
Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
การบ้าน
การสาธิต
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Vector Addition 1: Introduction to vector math (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง
คำถามเชิงแนวคิด
คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
Vector Addition 2: Understanding Force equilibrium (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
อื่นๆ ฟิสิกส์
คณิตศาสตร์
Clases Demostrativas Interactivas (ILD) de Vectores ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
การสาธิต
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ฟิสิกส์
PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Julia Chamberlain อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
อื่นๆ เคมี
Alignment of PhET sims with NGSS ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย อื่นๆ ชีววิทยา
เคมี
ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์โลก
How do PhET simulations fit in my middle school program? ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Sarah Borenstein ม.ต้น อื่นๆ ฟิสิกส์
เคมี
ชีววิทยา
วิทยาศาสตร์โลก
벡터 더하기 SIM 사용설명서 이화국(Wha Kuk Lee) อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
การบ้าน
การสาธิต
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
คณิตศาสตร์
Soma Vetorial Diego Oliveira Silva, Gilvandenys Leite Sales ม.ต้น
ม.ปลาย
ชี้แนะ ฟิสิกส์
คณิตศาสตร์
Practica de Vectores. walter Manuel Trujillo Yaipen อุดมศึกษา-ขั้นสูง
อุดมศึกษา-บทนำ
บัณฑิตศึกษา
ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
ฟิสิกส์
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani ม.ปลาย อื่นๆ ฟิสิกส์
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer ม.ต้น
ม.ปลาย
อื่นๆ ชีววิทยา
ฟิสิกส์
เคมี
PhET Simulations Aligned for AP Physics C Roberta Tanner ม.ปลาย อื่นๆ ฟิสิกส์
Virtual Vector Lab - Components & Trig Operations Jeremy Smith ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
คณิตศาสตร์
Vector Tug-of-War Patrick Foley ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
a problem Mohammad Alshahrani อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
การบ้าน ฟิสิกส์
คณิตศาสตร์
Vector Activity Amy Jordan ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Kinematics Wang Yunhe ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Vector Walk Duane Dolejsi อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
คณิตศาสตร์
Vector Dot Product Sue Popelka ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
Addition and Resolution of Vectors Chow CW ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
คำถามเชิงแนวคิด
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
1 Dimensional Motion - Kinematics and Graphing Sarah Stanhope ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
Force Vectors Peter Amato-von Hemert ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Introduction to Vectors Katherine Frett ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
Vectoren optellen Bastiaan Vinke ม.ปลาย ชี้แนะ ฟิสิกส์
Introductie vectorrekening Nathalie van der Weiden ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
ฟิสิกส์

ภาษา ดาวโหลดหรือแสดงผล Tips
Arabic All العربية Download Run now جمع الأشعة
Arabic (ซาอุดิอาระเบีย) All العربية (السعودية) Download Run now جمع المتجهات
Basque All Euskara Download Run now Bektoreen batura
Bengali All Bengali Download Run now ভেক্টর যোগ
Bosnian All Bosanski Download Run now Sabiranje vektora
Brazilian Portuguese All português (Brasil) Download Run now Adição de Vetores
Catalan All català Download Run now Vector suma
Chinese - แบบดั้งเดิมหรือตัวเต็ม All 中文 (台灣) Download Run now 向量加法
Chinese - แบบตัวย่อ All 中文 (中国) Download Run now 矢量叠加
Croatian All hrvatski Download Run now Zbrajanje vektora
Czech All čeština Download Run now Sčítání vektorů
Danish All Dansk Download Run now Vektoraddition
Dutch All Nederlands Download Run now Optellen van Vectoren
English All English Download Run now Vector Addition
Estonian All Eesti Download Run now Vektori lisamine
French All français Download Run now Addition de vecteurs
Galician All Gallegan Download Run now Suma de vectores
German All Deutsch Download Run now Vektoraddition
Greek All Ελληνικά Download Run now Πρόσθεση ανύσματος
Hebrew All עברית Download Run now חיבור וקטורים
Hungarian All magyar Download Run now Vektorösszeadás
Icelandic All íslenska Download Run now Samlagning vigra
Indonesian All Bahasa Indonesia Download Run now Penjumlahan Vektor
Italian All italiano Download Run now Composizione vettoriale
Japanese All 日本語 Download Run now ベクトルの加算
Kazakh All Kazakh Download Run now Векторлық қосу
Korean All 한국어 Download Run now 벡터 더하기
Latvian All Latviešu Download Run now Vektoru saskaitīšana
Macedonian All македонски Download Run now Собирање на вектори
Malay All Bahasa Melayu Download Run now Vektor Tambahan
Marathi All मराठी Download Run now सदिशांची बेरीज
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Векторыг Нэмэх
Norwegian Bokmal All Norsk bokmål Download Run now Vektoraddisjon
Norwegian Nynorsk All Norwegian Nynorsk Download Run now Addisjon av vektorar
Persian All فارسی Download Run now جمع بردار
Polish All polski Download Run now Dodawanie wektorów
Russian All русский Download Run now Сложение векторов
Serbian All Српски Download Run now Сабирање вектора
Slovak All Slovenčina Download Run now Skladanie vektorov
Spanish All español Download Run now Adición de Vectores ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Spanish (เปรู) All español (Perú) Download Run now Adición de Vectores
Spanish (เม็กซิโก) All español (México) Download Run now Adición de Vectores ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Swahili All Swahili Download Run now Mwelekeo mwingine
Swedish All svenska Download Run now Vektoraddition
Tamil All Tamil Download Run now காவிக்கூட்டல்
Turkish All Türkçe Download Run now Vektör toplama
Turkmen All Turkmen Download Run now Wektorlaryň goşulmagy
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Cộng Vector
เคิด (ตุรกี) All Kurdish (Turkey) Download Run now Lêzêdekirina Arastedaran

Windows Macintosh Linux
Microsoft Windows
XP/Vista/7/8.1/10
Macromedia Flash 9 or later
OS X 10.9.5 or later
Macromedia Flash 9 or later
Macromedia Flash 9 or later

ทีมออกแบบ ส่วนประกอบที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ (Third-party Libraries) ขอบคุณ
  • Michael Dubson (developer/lead)
  • Interviewer: Mindy Gratny