Πρόσθεση διανυσμάτων - Διανύσματα | Συνιστώσες διανύσματος | Πρόσθεση Διανυσμάτων - PhET Interactive Simulations

Πρόσθεση διανυσμάτων

Πρόσθεση διανυσμάτων simulation

Topics

 • Διανύσματα
 • Συνιστώσες διανύσματος
 • Πρόσθεση Διανυσμάτων
 • Εξισώσεις

Sample Learning Goals

 • Εξηγήστε τις αναπαραστάσεις των διανυσμάτων με δικά σας λόγια.
 • Επιχειρήστε μετατροπές μεταξύ της γωνιακής αναπαράστασης και της μορφής των αντικειμένων.

Standards Alignment

Common Core - Math

 • HSN-VM.B.5b

 • HSN-VM.B.5a

 • HSN-VM.B.5

 • HSN-VM.B.4c

 • HSN-VM.B.4b

 • HSN-VM.B.4a

 • HSN-VM.B.4

 • HSN-VM.A.2

 • HSN-VM.A.1

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Version 1.0.1