เกลือและการละลาย

เกลือและการละลาย หน้าจอของสถานการณ์จำลอง
Browser-Compatible Version
 • การละลาย
 • เกลือ
 • สารละลาย
Java via CheerpJ: We've partnered with Leaning Technologies to allow our Java sims to run in a browser.
This sim is not compatible with iPads.
Java Version: Supports offline use and offers improved performance.

เนื้อหา

 • การละลาย
 • เกลือ
 • สารละลาย
 • สมดุลเคมี
 • การอิ่มตัว
 • สูตรเคมี
 • Ksp
 • หลักของเลอชาเตอลิเยร

คำอธิบาย

ทำการเติมเกลือชนิดต่างๆ ลงในน้ำแล้วหลังจากนั้นทำการสังเกตดูการละลายและพลวัตรการสมดุลที่เกิดขึ้น ทำการเปรียบเทียบจำนวนของไอออนในสารละลายสำหรับสารประกอบโซเดียมคลอไรด์ที่มีความสามารถในการละลายได้สูงกับเกลือชนิดอื่นที่มีความสามารถในการละลายได้บ้าง สร้างความเชื่อมโยงระหว่างการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อไอออนกับจำนวนของไอออนที่เป็นไปตามสมการทางเคมี แล้วคำนวณหาค่า Ksp

ตัวอย่างจุดประสงค์การเรียนรู้

 • จัดลำดับความสามารถในการละลายของเกลือชนิดต่างๆ ได้
 • พิจารณาอัตราส่วนของตัวให้ประจุและต้วรับประจุซึ่งสร้างสารประกอบที่มีค่าเป็นกลาง
 • คำนวณเข้มข้นของสารละลายอิ่มตัวในหน่วยโมลาริตี และค่าคงที่การละลายได้
เวอร์ชัน 1.08

ข้อมูลเชิงเทคนิคสำหรับครู

ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF) คู่มือสำหรับครูผู้สอน (pdf) ที่มีรายละเอียดของเทคนิคพิเศษในการใช้งานสถานการณ์จำลองเพื่อการจัดการเรียนรู้ (นำเสนอโดยทีมงาน PhET) ( PDF ).

กิจกรรมที่ถูกส่งมาโดยครูผู้สอน

Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปรนัย ฟิสิกส์
Using PhET in High School Chemistry- all my activities in pdf การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
การสาธิต
เคมี
Concept Questions for Chemistry using PhET การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ต้น
ปรนัย เคมี
Reactions and Rates 4: Equilibrium LeChatlier การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
เคมี
Saturated Solutions - Interactive Lecture Demonstration การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Ted Clark, Julia Chamberlain อุดมศึกษา-บทนำ การสาธิต เคมี
Salts and Solubility 5 Activities in pdf การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
อื่นๆ เคมี
วิทยาศาสตร์โลก
Salts and Solubility 2: Solubility (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
คำถามเชิงแนวคิด
ปฏิบัติการทดลอง
เคมี
Salts and Solubility 3: Solution Equilibrium and Ksp (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
คำถามเชิงแนวคิด
ปฏิบัติการทดลอง
เคมี
Salts and Solubility 5: Designer Salts (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง
คำถามเชิงแนวคิด
เคมี
Salts and Solubility Concept Questions for 5 activitites (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
คำถามเชิงแนวคิด เคมี
Salts and Solubility 4: Using Q and LeChateliers Principle การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง เคมี
Salts and Solubility 1: introduction to salts (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง
คำถามเชิงแนวคิด
เคมี
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López ม.ต้น
ม.ปลาย
อื่นๆ เคมี
ฟิสิกส์
ชีววิทยา
คณิตศาสตร์
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
อื่นๆ คณิตศาสตร์
เคมี
ฟิสิกส์
Alignment of PhET sims with NGSS ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein updated by Diana López ม.ต้น
ม.ปลาย
อื่นๆ วิทยาศาสตร์โลก
ฟิสิกส์
ชีววิทยา
เคมี
How do PhET simulations fit in my middle school program? ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Sarah Borenstein ม.ต้น อื่นๆ ชีววิทยา
เคมี
วิทยาศาสตร์โลก
ฟิสิกส์
PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Julia Chamberlain อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
อื่นๆ เคมี
염과 용해도 SIM의 사용지침서 이화국(Wha Kuk Lee) ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง
การสาธิต
เคมี
ชีววิทยา
Sais e Solubilidade Sepúlveda Helena ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง เคมี
Soluciones: Unidades de Concentración Julio Garay ม.ต้น อภิปรายแลกเปลี่ยน
ชี้แนะ
เคมี
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer ม.ต้น
ม.ปลาย
อื่นๆ ฟิสิกส์
ชีววิทยา
เคมี
NGSS Simulation Alignment/Correlation Matthew Huffine ม.ต้น
ม.ปลาย
K-5
อุดมศึกษา-บทนำ
อื่นๆ
การสาธิต
อื่นๆ
Salts & Solubility steve hymes ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
Instructie en opdrachten (met antwoorden) zouten&oplosbaarheid Nick Bergkamp ม.ปลาย ชี้แนะ เคมี

ภาษา Download or Run Tips
Albanian All shqip Download Run now Kripëra dhe tretshmëria
Amharic All Amharic Download Run now ጨዎች እና የመሟሟት መጠን
Arabic All العربية Download Run now الأملاح والذوبانية
Arabic (ซาอุดิอาระเบีย) All العربية (السعودية) Download Run now الأملاح والذوبانية
Basque All Euskara Download Run now Gatzak & Disolbagarritasuna
Bosnian All Bosanski Download Run now SOLI & OTAPANJE
Brazilian Portuguese All português (Brasil) Download Run now Sais e Solubilidade
Chinese - แบบดั้งเดิมหรือตัวเต็ม All 中文 (台灣) Download Run now Salts & Solubility 鹽類和溶解度
Chinese - แบบตัวย่อ All 中文 (中国) Download Run now 盐类和溶解度
Croatian All hrvatski Download Run now Soli i njihova topljivost
Czech All čeština Download Run now soli a rozpustnost
Danish All Dansk Download Run now Salt & opløslighed
Dutch All Nederlands Download Run now Zouten en Oplosbaarheid
English All English Download Run now Salts & Solubility
Estonian All Eesti Download Run now Soolade lahustumine
Finnish All suomi Download Run now Suolojen liukoisuus
French All français Download Run now Solubilité et sel
Galician All Gallegan Download Run now Sales e Solubilidade
Georgian All ქართული Download Run now მარილები და ხსნადობა
German All Deutsch Download Run now Salze & Löslichkeit
Greek All Ελληνικά Download Run now Άλατα & Διαλυτότητα
Hebrew All עברית Download Run now מלחים ומסיסות
Hungarian All magyar Download Run now Sók és oldhatóság
Indonesian All Bahasa Indonesia Download Run now Garam & Kelarutan
Italian All italiano Download Run now Sali & Solubilità
Japanese All 日本語 Download Run now 塩と溶解度
Kannada All Kannada Download Run now ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕರಾಗುವಿಕೆ
Kazakh All Kazakh Download Run now Тұздың ерігішткі
Khmer All Khmer Download Run now អំបិល និង​លក្ខណៈ​រលាយ
Korean All 한국어 Download Run now 염과 용해도
Lao All Lao Download Run now ເກືອ & ການລະລາຍ
Macedonian All македонски Download Run now Соли & растварање
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Давс ба Уусмал
Norwegian Bokmal All Norsk bokmål Download Run now Salter og Løselighet
Persian All فارسی Download Run now نمک ها وانحلال پذيرى
Polish All polski Download Run now Sole i rozpuszczalność
Portuguese All português Download Run now Sais e Solubilidade
Russian All русский Download Run now Растворимость солей
Serbian All Српски Download Run now СОЛИ & ОТАПАЊЕ
Slovak All Slovenčina Download Run now Soľ & Jej rozpustnosť
Slovenian All Slovenščina Download Run now Soli in topnost
Spanish All español Download Run now Sales y Solubilidad ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Spanish (เปรู) All español (Perú) Download Run now Sales & Solubilidad
Spanish (เม็กซิโก) All español (México) Download Run now Sales y Solubilidad ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Swedish All svenska Download Run now Salter & Löslighet
Turkish All Türkçe Download Run now Tuzlar & Çözünürlük
Turkmen All Turkmen Download Run now Duzlar we ereýjilik
Ukrainian All українська Download Run now Рзчинність солей ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Uzbek All Uzbek Download Run now Tuzlar va eruvchanlik
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Muối và độ hoà tan

Windows Macintosh Linux
Microsoft Windows
XP/Vista/7/8.1/10
Latest version of Java
OS X 10.9.5 or later
Latest version of Java
Latest version of Java

ทีมออกแบบ ส่วนประกอบที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ (Third-party Libraries) ขอบคุณ
 • Wendy Adams
 • Linda Koch (lead)
 • Ron LeMaster (developer)
 • Trish Loeblein
 • Kathy Perkins
 • Interviewer: Danielle Harlow
 • Interviewer: Linda Koch