Tuzlar & Çözünürlük - Çözünürlük | Tuz | Çözümler - PhET Interactive Simulations

Tuzlar & Çözünürlük

Browser-Compatible Version
Learn more

Tuzlar & Çözünürlük simulation

Topics

 • Çözünürlük
 • Tuz
 • Çözümler
 • Kimyasal Denklem
 • Doygunluk
 • Kimyasal Formül
 • Çözelti ve denge sabiti(Ksp)
 • Le Chatelier Prensibleri

Sample Learning Goals

 • Farklı tuzların çözünülürlüğünü sıralayın.
 • Nötr bir bileşik oluşturan anyon ve katyonların oranlarını belirleyin.
 • Doymuş çözeltilerin moleritesini ve Ksp değerlerini hesaplayın.

System Requirements

Java via CheerpJ;

Java via CheerpJ simulations run in a browser on most devices.
See full Java via CheerpJ system requirements

Java;

Download the java file using the download button.Java simulations run on most PC, Mac, and Linux systems.
See full legacy system requirements

Version 1.08