Fractions: Mixed Numbers

สถานการณ์จำลองนี้ยังไม่ถูกแปลเป็นภาษาไทย ท่านสามารถใช้งานได้แบบรุ่นภาษาอังกฤษ

Fractions: Mixed Numbers หน้าจอของสถานการณ์จำลอง ดาวน์โหลด ฝัง (embed) ไว้ที่อื่น
 • เลขเศษส่วน
 • เศษส่วนที่เท่ากัน
 • เลขผสม

เนื้อหา

 • เลขเศษส่วน
 • เศษส่วนที่เท่ากัน
 • เลขผสม
 • เส้นจำนวน

คำอธิบาย

Explore fractions while you help yourself to 1 and 1/2 chocolate cakes and wash it down with 1/3 a glass of water! Create your own fractions using fun interactive objects. Match shapes and numbers to earn stars in the mixed number game. Challenge yourself on any level you like. Try to collect lots of stars!

ตัวอย่างจุดประสงค์การเรียนรู้

 • Predict and explain how changing the numerator of a fraction affects the fraction's value
 • Predict and explain how changing the denominator of a fraction affects the fraction's value
 • Convert between a picture of a fraction, an improper fraction, and a mixed number
 • Build matching fractions using numbers and pictures

Standards Alignment

Common Core - Math

3.NF.A.1
Understand a fraction 1/b as the quantity formed by 1 part when a whole is partitioned into b equal parts; understand a fraction a/b as the quantity formed by a parts of size 1/b.
3.NF.A.2
Understand a fraction as a number on the number line; represent fractions on a number line diagram.
3.NF.A.2b
Represent a fraction a/b on a number line diagram by marking off a lengths 1/b from 0. Recognize that the resulting interval has size a/b and that its endpoint locates the number a/b on the number line.
5.NF.B.3
Interpret a fraction as division of the numerator by the denominator (a/b = a ÷ b). Solve word problems involving division of whole numbers leading to answers in the form of fractions or mixed numbers, e.g., by using visual fraction models or equations to represent the problem. For example, interpret 3/4 as the result of dividing 3 by 4, noting that 3/4 multiplied by 4 equals 3, and that when 3 wholes are shared equally among 4 people each person has a share of size 3/4. If 9 people want to share a 50-pound sack of rice equally by weight, how many pounds of rice should each person get? Between what two whole numbers does your answer lie?
เวอร์ชัน 1.0.12

ข้อมูลเชิงเทคนิคสำหรับครู

ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF) คู่มือสำหรับครูผู้สอน (pdf) ที่มีรายละเอียดของเทคนิคพิเศษในการใช้งานสถานการณ์จำลองเพื่อการจัดการเรียนรู้ (นำเสนอโดยทีมงาน PhET) ( PDF ).

กิจกรรมที่ถูกส่งมาโดยครูผู้สอน

Games Remote Lesson ideas การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
K-5
ม.ปลาย
ม.ต้น
Remote
การบ้าน
เคมี
คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
Building Fraction Sense Using “Fractions Intro PhET Simulation” การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Philippe Guegan K-5
ม.ต้น
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ชี้แนะ
คณิตศาสตร์
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López ม.ปลาย
ม.ต้น
อื่นๆ ชีววิทยา
เคมี
คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
PRIMARIA: Alineación con programas de la SEP México (2011 y 2017) ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López K-5
ม.ต้น
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
อภิปรายแลกเปลี่ยน
การสาธิต
ชี้แนะ
ดาราศาสตร์
ฟิสิกส์
คณิตศาสตร์
เคมี
Dándole sentido a las Fracciones usando La simulación de PhET Fracciones: Números Mixtos Philippe Guegan (Traducción por Mayra Tavares) ม.ต้น
K-5
ชี้แนะ
อภิปรายแลกเปลี่ยน
คณิตศาสตร์
Mixed Number Intro Sharifa Footman K-5 ชี้แนะ
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
คณิตศาสตร์

ภาษา Download or Run Tips
Albanian All shqip Download Run now Thyesat: Numra të përzier
Basque All Euskara Download Run now Zatikiak: zenbaki nahasiak
Bosnian All Bosanski Download Run now Razlomci: Mješoviti brojevi
Brazilian Portuguese All português (Brasil) Download Run now Frações: Números Mistos
Chinese - แบบดั้งเดิมหรือตัวเต็ม All 中文 (台灣) Download Run now Fractions: Mixed Numbers_分數的介紹:帶分數
Chinese - แบบตัวย่อ All 中文 (中国) Download Run now 分数:带分数
Croatian All hrvatski Download Run now Razlomci: Mješoviti brojevi
Danish All Dansk Download Run now Brøker: Blandede tal
Dutch All Nederlands Download Run now Breuken: gemengde getallen
French All français Download Run now Fractions: nombres mélangés
German All Deutsch Download Run now Brüche: Gemischte Zahlen
Greek All Ελληνικά Download Run now Κλάσματα: μεικτοί αριθμοί
Gujarati All Gujarati Download Run now મિશ્ર સંખ્યાઓના અપૂર્ણાંક -Pankajsid34
Hungarian All magyar Download Run now Törtek: vegyes számok
Italian All italiano Download Run now Frazioni: Numeri misti
Japanese All 日本語 Download Run now 分数:帯分数
Kazakh All Kazakh Download Run now Бөлшектер: Аралас сандар
Korean All 한국어 Download Run now 분수: 대분수
Latvian All Latviešu Download Run now Daļskaitļi: Jauktie skaitļi
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Бутархай: Холимог Тоо
Persian All فارسی Download Run now کسرها: اعداد کسری
Polish All polski Download Run now Ułamki: liczby mieszane
Russian All русский Download Run now Дроби: Смешанные числа
Serbian All Српски Download Run now Разломци: Мешовити бројеви
Slovak All Slovenčina Download Run now Zlomky: Zmiešané čísla
Spanish All español Download Run now Fracciones: números mixtos ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Spanish (เปรู) All español (Perú) Download Run now Fracciones: Números Mixtos
Spanish (เม็กซิโก) All español (México) Download Run now Fracciones: Números Mixtos ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Swedish All svenska Download Run now Bråk: Blandad form
Tamil All Tamil Download Run now கலப்பெண்ணின் பின்னங்கள்
Turkish All Türkçe Download Run now Kesirler: Tam Sayılı
Ukrainian All українська Download Run now Дроби: Змішані числа ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Phân số: hỗn số

HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

ทีมออกแบบ ส่วนประกอบที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ (Third-party Libraries) ขอบคุณ
 • Amanda McGarry (lead designer)
 • Jonathan Olson (lead developer)
 • Sam Reid (original developer)
 • Martin Veillette (developer)
 • Michael Dubson
 • Trish Loeblein
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • Vincent Davis
 • Michael Moorer
 • Dusty Cole
 • almond-0.2.9.js
 • base64-js-1.2.0.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • he-1.1.1.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js