Κλάσματα: μεικτοί αριθμοί - Κλάσματα | Ισοδύναμα κλάσματα | Μεικτοί αριθμοί - PhET Interactive Simulations

Κλάσματα: μεικτοί αριθμοί

Κλάσματα: μεικτοί αριθμοί simulation

Topics

 • Κλάσματα
 • Ισοδύναμα κλάσματα
 • Μεικτοί αριθμοί
 • Αριθμογραμμή

Sample Learning Goals

 • Predict and explain how changing the numerator of a fraction affects the fraction's value
 • Predict and explain how changing the denominator of a fraction affects the fraction's value
 • Convert between a picture of a fraction, an improper fraction, and a mixed number
 • Build matching fractions using numbers and pictures

Standards Alignment

Common Core - Math

 • 5.NF.B.3

 • 3.NF.A.2b

 • 3.NF.A.2

 • 3.NF.A.1

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Version 1.0.14