9 ผลการสืบค้นที่สอดคล้องกันกับ lac operon

สถานการณ์จำลอง (Simulations)

กิจกรรมการเรียนการสอน