1 ผลการสืบค้นที่สอดคล้องกันกับ Ohm´i seadus

กิจกรรมการเรียนการสอน