Gasen legeak simulazio jarduerak


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Gasen legeak simulazio jarduerak
คำบรรยาย Gasen legeak eta teoria zinetikoa azaltzeko simulazioa jarduera gidatuarekin.
วิชา ฟิสิกส์, เคมี
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท การบ้าน, กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง, ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Basque
คำสำคัญ gasak, legeak, propietateak
สถานการณ์จำลอง แก๊สขั้นแนะนำ (HTML5)


ผู้เขียน Rafael Bueno (Jaione Eizaguirreren itzulpena eta moldaketa)
โรงเรียน/หน่วยงาน Bizarain BHI
ส่งข้อมูลแล้ว 15/6/2020
อัพเดทข้อมูลแล้ว 15/6/2020