Gasen legeak simulazio jarduerak


Download 모든 파일을 압축된 zip 으로


제목 Gasen legeak simulazio jarduerak
설명 Gasen legeak eta teoria zinetikoa azaltzeko simulazioa jarduera gidatuarekin.
주제 물리학목록 구분 화학
수준 고교
유형 숙제목록 구분 실험목록 구분 안내된 활동
기간 60 분
정답 포함 아니요
언어 바스크어
키워드 gasak목록 구분 legeak목록 구분 propietateak
시뮬레이션 기체 소개 (HTML5)


저자(들) Rafael Bueno (Jaione Eizaguirreren itzulpena eta moldaketa)
학교/기관 Bizarain BHI
제출일 20. 6. 15
업데이트 날자 20. 6. 15