Soluções Químicas


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Soluções Químicas
คำบรรยาย Nesta atividade serão trabalhados os conceitos de solução, soluto e solvente, concentração em mol/l, e diluição através da manipulação da simulação.
วิชา เคมี
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น
ประเภท กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ใช่
ภาษา Brazilian Portuguese
คำสำคัญ concentração, diluição, soluções
สถานการณ์จำลอง ความเข้มข้น (HTML5)


ผู้เขียน Inaiá Lopes
โรงเรียน/หน่วยงาน IFCE
ส่งข้อมูลแล้ว 17/10/2019
อัพเดทข้อมูลแล้ว 17/10/2019