CONSTRUCCIÓN DE CIRCUITOS EN PARALELO


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง CONSTRUCCIÓN DE CIRCUITOS EN PARALELO
คำบรรยาย Laboratorio virtual de aplicación de circuitos en paralelo con varias resistencias, variando voltajes, resistencias, direcciones de las baterías, etc., ademas se utilizan aparatos de medida tales como voltimetros y amperimetros.
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น, โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท การบ้าน, การสาธิต, กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง, ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Spanish (โคลัมเบีย)
คำสำคัญ circuitos, circuitos en paralelo
สถานการณ์จำลอง ชุดการทดลองวิทยาศาตร์ วงไฟฟ้า สหรับเเด็ก, การทดลองวิทยาศาสตร์เสมือนจริง วงจรไฟฟ้าKit (AC + DC),


ผู้เขียน JORGE ENRIQUE CASALLAS LOPEZ
อีเมลล์ติดต่อ joencalo@hotmail.com
โรงเรียน/หน่วยงาน JORGE ENRIQUE CASALLAS LOPEZ
ส่งข้อมูลแล้ว 8/4/2019
อัพเดทข้อมูลแล้ว 27/4/2019