Das Hebelgesetz entdecken mit der Simulation Balanceakt การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Das Hebelgesetz entdecken mit der Simulation Balanceakt
คำบรรยาย Das Arbeitsblatt führt sie Schüler*innen durch die Simulation Balanceakt und lässt sie dabei das Hebelgesetz entdecken.
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น
ประเภท การบ้าน, กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง, ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 30 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา German
คำสำคัญ Hebel, Hebelgesetz
สถานการณ์จำลอง ทำให้สมดุล (HTML5)


ผู้เขียน Vroni Retzer
โรงเรียน/หน่วยงาน Edertalschule
ส่งข้อมูลแล้ว 3/9/2018
อัพเดทข้อมูลแล้ว 3/9/2018