Das Hebelgesetz entdecken mit der Simulation Balanceakt Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.Tựa đề Das Hebelgesetz entdecken mit der Simulation Balanceakt
Mô tả Das Arbeitsblatt führt sie Schüler*innen durch die Simulation Balanceakt und lässt sie dabei das Hebelgesetz entdecken.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học CS
Loại Bài tập về nhà, Các hoạt động có hướng dẫn, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Đức
Từ khoá Hebel, Hebelgesetz
Mô phỏng Cân bằng (HTML5)


Tác giả Vroni Retzer
Email liên lạc rt@edertalschule.de
Trường / Tổ chức Edertalschule
Ngày đăng ký 03/09/2018
Ngày cập nhật 03/09/2018