Das Hebelgesetz entdecken mit der Simulation Balanceakt A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Das Hebelgesetz entdecken mit der Simulation Balanceakt
Mô tả Das Arbeitsblatt führt sie Schüler*innen durch die Simulation Balanceakt und lässt sie dabei das Hebelgesetz entdecken.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Guided Activity, Homework, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Đức
Từ khoá Hebel, Hebelgesetz
Mô phỏng Cân bằng (HTML5)


Tác giả Vroni Retzer
Trường / Tổ chức Edertalschule
Ngày đăng ký 03/09/2018
Ngày cập nhật 03/09/2018