Uma proposta de estudo de gráficos de equações do segundo grau


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)หัวข้อเรื่อง Uma proposta de estudo de gráficos de equações do segundo grau
คำบรรยาย Compreender o formato e o gráfico de uma equação de segundo grau; Estudo dos coeficientes de uma equação do segundo grau;
วิชา คณิตศาสตร์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น
ประเภท กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง
ระยะเวลา 90 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Brazilian Portuguese
คำสำคัญ Equação do segundo grau ; Gráfico; delta ; Fórmula de Bhaskara
สถานการณ์จำลอง Equation Grapher


ผู้เขียน Ana Carla Pimentel Paiva; Francisco Régia Vieira Alves
อีเมลล์ติดต่อ carlapimentel00@gmail.com
โรงเรียน/หน่วยงาน Ana Carla Pimentel Paiva
ส่งข้อมูลแล้ว 1/9/2018
อัพเดทข้อมูลแล้ว 1/9/2018