MHS para pêndulos e sistemas massa-mola


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง MHS para pêndulos e sistemas massa-mola
คำบรรยาย Plano de aula e atividade para trabalhar os conceitos de Movimento Harmônico Simples (MHS) em pêndulos e sistemas massa-mola.
วิชา คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, วิทยาศาสตร์โลก
ระดับ อื่นๆ, โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท การบ้าน, กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง, อื่นๆ
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Brazilian Portuguese
คำสำคัญ MHS, Pêndulos, Sistema massa-mola
สถานการณ์จำลอง มวล & สปริง, ปฏิบัติการลูกตุ้มนาฬิกา (HTML5)


ผู้เขียน Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales
โรงเรียน/หน่วยงาน Instituto Federal de Educação, Ciância e Tecnologia do Ceará
ส่งข้อมูลแล้ว 15/8/2018
อัพเดทข้อมูลแล้ว 15/8/2018