Associação de Resistores - Série - Paralela e Mista


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Associação de Resistores - Série - Paralela e Mista
คำบรรยาย Este trabalho tem o objetivo de elucidar o aluno para o funcionamento dos circuitos de resistores associados. Importante informar que as bolinhas são, na verdade, o campo elétrico e não os elétrons, como sugere o senso comum.
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ บัณฑิตศึกษา, ระดับอุดมศึกษา - บทนำ, โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท การบ้าน, คำถามเชิงแนวคิด, ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 120 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Brazilian Portuguese
คำสำคัญ Associação, Resistores
สถานการณ์จำลอง ชุดวงจรไฟฟ้าสำหรับเด็ก, การทดลองวิทยาศาสตร์เสมือนจริง วงจรไฟฟ้ากระแสตรง


ผู้เขียน Edson Fabrício Dias da Silva
โรงเรียน/หน่วยงาน EEEM Visconde do Rio Branco
ส่งข้อมูลแล้ว 7/4/2015
อัพเดทข้อมูลแล้ว 7/4/2015