Energy Skate Park


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Energy Skate Park
คำบรรยาย
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น, โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท คำถามเชิงแนวคิด, ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 30 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา English
คำสำคัญ Galileo, Kinetic Energy, Potential Energy
สถานการณ์จำลอง พลังงานกับการเล่นสเก็ตบอร์ด


ผู้เขียน Adam Wolfe
โรงเรียน/หน่วยงาน TGHS
ส่งข้อมูลแล้ว 5/3/2015
อัพเดทข้อมูลแล้ว 5/3/2015