Is Natural Selection Fur-real? การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Is Natural Selection Fur-real?
คำบรรยาย Worksheet
รวมคำตอบด้วยแล้ว ใช่
ภาษา English
คำสำคัญ natural selection
สถานการณ์จำลอง การคัดเลือกตามธรรมชาติ


ผู้เขียน sara mikkelsen
อีเมลล์ติดต่อ saramikk@yahoo.com
โรงเรียน/หน่วยงาน san jose state university
ส่งข้อมูลแล้ว 18/10/2014
อัพเดทข้อมูลแล้ว 27/10/2014