Is Natural Selection Fur-real? A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Is Natural Selection Fur-real?
Omtale Worksheet
Inneheld svar Ja
Språk English
Nøkkelord natural selection
Simuleringar Naturleg utval


Forfattarar sara mikkelsen
E-post for kontakt saramikk@yahoo.com
Skule / Organisasjon san jose state university
Lasta opp 18.10.14
Oppdatert 27.10.14