Conservation Of Mechanical Energy


Download Можете преузети све материјале спаковане у зип архиву.

Please DO NOT request edit access to the Google activity.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)



Наслов Conservation Of Mechanical Energy
Опис This report explains the principle of the mechanical energy conservation , and produces a experiment about it using the phet simulator.
Субјект Физика
Ниво Основне студије - Увод
Тип Лаб
Укључен одговор Не
Језик Енглески
Кључне речи Mechanical energy, conservation of mechanical energy, energy Conservation principle
Симулације Енергија у скејт-парку: Основна верзија (HTML5)


Аутори: Osamah Hussein
Школа / Организација University Of Sharjah
Послато 24.11.20.
Обновљено 24.11.20.