Conservation Of Mechanical Energy


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip

Please DO NOT request edit access to the Google activity.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Názov Conservation Of Mechanical Energy
Popis This report explains the principle of the mechanical energy conservation , and produces a experiment about it using the phet simulator.
Predmet Fyzika
Úroveň Vysoká škola - začínajúci
Typ Laboratórne cvičenie
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Mechanical energy, conservation of mechanical energy, energy Conservation principle
Simulácia Energia v skejt parku: základy (HTML5)


Autor(i) Osamah Hussein
Škola / Organizácia University Of Sharjah
Dátum odoslania 24.11.2020
Dátum aktualizácie 24.11.2020