Conservation Of Mechanical Energy


Download alle filer som en komprimeret .zip

Venligst LAD VÆRE med at forespørge adgang til Google aktiviteten.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tittel Conservation Of Mechanical Energy
Beskrivelse This report explains the principle of the mechanical energy conservation , and produces a experiment about it using the phet simulator.
Emne Fysik
Niveau Bachelor - intro
Type Laboratorie
Svar inkluderet Nej
Sprog Engelsk
Nøgleord Mechanical energy, conservation of mechanical energy, energy Conservation principle
Simuleringer Energi-skatepark: Basis (HTML5)


Forfattere Osamah Hussein
Skole / organisation University Of Sharjah
Dato for tilmelding 24-11-20
Dato for opdatering 24-11-20