Conservation Of Mechanical Energy


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.

Please DO NOT request edit access to the Google activity.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tittel Conservation Of Mechanical Energy
Beskrivelse This report explains the principle of the mechanical energy conservation , and produces a experiment about it using the phet simulator.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor)
Type Lab
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Mechanical energy, conservation of mechanical energy, energy Conservation principle
Simuleringer Energi i skateparken - Grunnleggende (HTML5)


Forfattere Osamah Hussein
Skole / Organisasjon University Of Sharjah
Lastet opp 24.11.20
Oppdatert 24.11.20