Hooke's Law and The Spring Constant


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Hooke's Law and The Spring Constant
Popis This experiment covers the topic of Hooke's Law and the spring constant. It is expected to help students investigate Hooke's Law, determine the value of the spring constant graphically and analytically, and find the masses of unknown hangers hung on a spring.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Laboratórne cvičenie, Remote Learning
Trvanie 90 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Energy, Hooke's Law, Mass, Spring, Spring Constant
Simulácia Pružinový oscilátor (HTML5)


Autor(i) Alya AlOwais
Škola / Organizácia University of Sharjah
Dátum odoslania 20.11.2020
Dátum aktualizácie 20.11.2020