Hooke's Law and The Spring Constant


Download wszystkie pliki jako skompresowany .zip


Tytuł Hooke's Law and The Spring Constant
Opis This experiment covers the topic of Hooke's Law and the spring constant. It is expected to help students investigate Hooke's Law, determine the value of the spring constant graphically and analytically, and find the masses of unknown hangers hung on a spring.
Przedmiot Fizyka
Poziom Licencjat – wprowadzenie, Liceum
Rodzaj Laboratorium, Nauka zdalna
Czas trwania 90 minut
Zawiera odpowiedzi Nie
Język angielski
Słowa kluczowe Energy, Hooke's Law, Mass, Spring, Spring Constant
Symulacja(e) Ciężarki na sprężynach (HTML5)


Autorzy Alya AlOwais
Szkoła / Organizacja University of Sharjah
Data przesłania 20-11-20
Data zaktualizowana 20-11-20