Hooke's Law and The Spring Constant


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Hooke's Law and The Spring Constant
Beskrivelse This experiment covers the topic of Hooke's Law and the spring constant. It is expected to help students investigate Hooke's Law, determine the value of the spring constant graphically and analytically, and find the masses of unknown hangers hung on a spring.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Lab, Remote Learning
Varighet 90 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Energy, Hooke's Law, Mass, Spring, Spring Constant
Simuleringer Lodd og fjær (HTML5)


Forfattere Alya AlOwais
Skole / Organisasjon University of Sharjah
Lastet opp 20.11.20
Oppdatert 20.11.20