Hooke's Law and The Spring Constant


Download alle filer som en komprimeret .zip


Tittel Hooke's Law and The Spring Constant
Beskrivelse This experiment covers the topic of Hooke's Law and the spring constant. It is expected to help students investigate Hooke's Law, determine the value of the spring constant graphically and analytically, and find the masses of unknown hangers hung on a spring.
Emne Fysik
Niveau Bachelor - intro, Gymnasium
Type Fjernundervisning, Laboratorie
Varighed 90 minutter
Svar inkluderet Nej
Sprog Engelsk
Nøgleord Energy, Hooke's Law, Mass, Spring, Spring Constant
Simuleringer Vægte og fjedre (HTML5)


Forfattere Alya AlOwais
Skole / organisation University of Sharjah
Dato for tilmelding 20-11-20
Dato for opdatering 20-11-20