Hooke's Law and The Spring Constant


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Hooke's Law and The Spring Constant
Omtale This experiment covers the topic of Hooke's Law and the spring constant. It is expected to help students investigate Hooke's Law, determine the value of the spring constant graphically and analytically, and find the masses of unknown hangers hung on a spring.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Lab, Remote Learning
Tid 90 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Energy, Hooke's Law, Mass, Spring, Spring Constant
Simuleringar Masses and Springs (HTML5)


Forfattarar Alya AlOwais
Skule / Organisasjon University of Sharjah
Lasta opp 20.11.20
Oppdatert 20.11.20