Conservation of Linear Momentum


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Conservation of Linear Momentum
Popis This experiment is designed to show the difference between the elastic collision and the inelastic collision in one dimension, and also to watch what will happen to the speed of the objects after collision in the elastic collision when the masses are equal and when the masses are not equal.
Predmet Fyzika
Úroveň Vysoká škola - začínajúci
Typ Laboratórne cvičenie, Remote Learning
Trvanie 120 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Collision, Kinetic Energy, Linear Momentum
Simulácia Pružné a nepružné zrážky


Autor(i) Omar Adwan
Škola / Organizácia University of Sharjah
Dátum odoslania 21.5.2020
Dátum aktualizácie 1.6.2020