Conservation of Linear Momentum


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Conservation of Linear Momentum
Beskrivelse This experiment is designed to show the difference between the elastic collision and the inelastic collision in one dimension, and also to watch what will happen to the speed of the objects after collision in the elastic collision when the masses are equal and when the masses are not equal.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor)
Type Lab, Remote Learning
Varighet 120 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Collision, Kinetic Energy, Linear Momentum
Simuleringer Støt-laboratorium


Forfattere Omar Adwan
Skole / Organisasjon University of Sharjah
Lastet opp 21.05.20
Oppdatert 01.06.20