Conservation of Linear Momentum


Download wszystkie pliki jako skompresowany .zip


Tytuł Conservation of Linear Momentum
Opis This experiment is designed to show the difference between the elastic collision and the inelastic collision in one dimension, and also to watch what will happen to the speed of the objects after collision in the elastic collision when the masses are equal and when the masses are not equal.
Przedmiot Fizyka
Poziom Licencjat – wprowadzenie
Rodzaj Laboratorium, Nauka zdalna
Czas trwania 120 minut
Zawiera odpowiedzi Nie
Język angielski
Słowa kluczowe Collision, Kinetic Energy, Linear Momentum
Symulacja(e) Symulacja Kolizji


Autorzy Omar Adwan
Szkoła / Organizacja University of Sharjah
Data przesłania 20-05-21
Data zaktualizowana 20-06-01