Investigation of Acids & pH


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Investigation of Acids & pH
Popis Pre-lab/unit investigation of acids and bases.
Predmet Chémia
Úroveň Stredná škola
Typ Domáca úloha, Laboratórne cvičenie, Sprievodné aktivity
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Acids, Bases, Kw
Simulácia pH škála (HTML5)


Autor(i) Jon Tietz
Škola / Organizácia Baldwin High School
Dátum odoslania 7.5.2019
Dátum aktualizácie 7.5.2019